Letectví

V této kapitole bych rád soustředil své znalosti a zkušenosti ze života ve světě letadel a létání. Létání skutečného i "létání" na simulátorech. Pokud se někdo stane pilotem a občas si chce vyletět nahoru, je to pro něj čím dál více finančně náročnější. Naproti tomu cena slušného počítače, úroveň grafiky i simulátorů je dnes již taková, že je čím dál dostupnější i pro "obyčejného" člověka.