Počítače, Software

Poznámky k programům, software a pomoc s problémy:

(V této pasáži se rád podělím s ostatními o některé zkušenosti, jež jsem získal laborováním a vztekáním se nad "neuchopitelnem" některých software. Přestože někomu třeba "to chodilo" na první pokus, stávalo se, že mně nikoliv, ať jsem s tím dělal co dělal. Mnohdy jsem po pár dnech došel k výsledkům systémem "pravá ruka levé ucho", ale podstatné bylo, že se to rozjelo. Je jisté, že se nad mými pokusy a z nich vycházejícími návody budou světaznalí pécéčkaři smíchem tlouct do hlavy, ale to je mi lhostejné. Jestli některý z mých poznatků pomůže alespoň jednomu nešťastníkovi, který něco nemůže v PC nastartovat, pak tato stránka splnila svůj účel).
 

Připravuji...